Årsrapport 2019 for Investeringsforeningen Jyske Invest

26.02.2020

Årsrapport 2019 for Investeringsforeningen Jyske Invest

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har godkendt årsrapporten for 2019 på sit møde den 26. februar 2020.

Sammendrag

  • Det samlede regnskabsmæssige resultat i investeringsforeningen er et overskud på 3.713 mio. kr. (i 2018 var der et underskud på 1.544 mio. kr.).
  • Den samlede formueværdi i investeringsforeningen var ved udgangen af 2019 31.039 mio. kr., hvilket er en stigning på 52,2% i forhold til 2018.
  • Emission (netto) på i alt 7.424 mio. kr.
  • Samtidig blev der i regnskabsåret udbetalt 493 mio. kr. i udbytter.

Resultaterne i foreningens afdelinger og de udbytter, som bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingens godkendelse, fremgår af Årsrapport 2019.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.