Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

13.11.2019

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

I bilag 5 er risikoeksponeringer blevet opdateret for afdelingen Jyske Invest Obligationer og Aktier KL.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.