Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

31.08.2022

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  •  For afdelingerne Jyske Invest Korte Obligationer KL, Jyske Invest Lange Obligationer KL og Jyske Invest Obligationer Engros KL er foretaget ændringer i investeringspolitikken.
  • Bestyrelsen har valgt at stoppe for emission i afdelingerne Jyske Invest Kinesiske Aktier KL og Jyske Invest Indiske Aktier KL.
  • Afsnit 33 om Forventet Finanskalender er opdateret med nye tal, som følge af det afsluttede halvårsregnskab 2022

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.