Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

12.10.2023

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

• Henrik Kragh er indtrådt i direktionen i foreningens investeringsforvaltningsselskab.
• Opdatering af finanskalender

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.