Afkastoverblik oktober 2021

16.11.2021

Som vi beskrev i den seneste kommentar, var korrektionen på aktiemarkedet i september den første (og eneste) korrektion over 5% i 2021 – indtil videre. ”Normalen” er som nævnt mere end 3 af disse korrektioner pr. år, og ca. en korrektion på 10% eller mere. Så de første 10 måneder af 2021 har virkeligt været et både stærkt aktieår, men også et aktieår med få korrektioner og dermed lavere risiko end normalt. Som nedenstående figur viser, er aktierne steget pænt igen i oktober og vi er tilbage til rekordniveauerne fra begyndelsen af september.

Figur 1: Globale aktier i 2021


(Kilde: Macrobond, 2021)

Pæn vækst, stigende beskæftigelse og stigende inflation har fået flere centralbanker til at signalere en opstramning af pengepolitikken. Mest betydende er udmeldingerne fra den amerikanske centralbank, som fovrenteligt annoncerede på rentemødet i november, at obligationsopkøbene vil blive nedtrappet (tapering) over de kommende måneder.

Færre stimulanser fra pengepolitikken er isoleret set ikke godt nyt for aktiemarkedet. Men indtil videre har markedet taget disse udmeldinger i stiv arm, og det skyldes primært, at selvom væksten er bøjet lidt af, så ligger den fortsat på et højt niveau, og indtjeningen i virksomhederne ser fortsat solid ud (pæne 3. kvt. regnskaber).  Selvom vi p.t. ser et stigende smittetryk i specielt Europa, virker det heller ikke til, at udviklingen i corona-pandemien bekymrer aktiemarkedet, og vi må også erkende, at nye massiver nedlukninger p.t. ikke er et specielt sandsynligt scenarie.

Aktivklasseafkast
Som figur 1 viser, blev oktober en fantastisk måned for globale aktier. De nye aktiemarkeder kan fortsat ikke helt følge udviklingen på de udviklede markeder, men sluttede trods alt også måneden med et plus. De rentebærende dele af porteføljen har fortsat lidt udfordringer med de svagt stigende renter, og ligger med moderate negative afkast de fleste steder. Færre stimulanser fra centralbankerne er ikke godt nyt for aktieinvestorerne. Vi mener dog fortsat, at balancen tipper til fordel for aktiemarkedet, idet alternativerne fortsat kun byder på meget beskedne afkast.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.