Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

08.06.2023

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Der er foretaget en ajourføring af afdelingernes benchmarknavne.
  • Investeringspolitikken for afdelingerne Jyske Invest Højtratede Virksomhedsobligationer KL og Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL er opdateret.
  • Der er foretaget mindre præciseringer i afsnit 6.1 og 6.2 om risikofaktorer.
  • Afsnit 33 Forventet Finanskalender er opdateret.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.