Forventede udbyttesatser i Jyske Invest 2020

19.11.2020

Nedenfor har vi angivet de forventede udbyttesatser for foreningens udloddende afdelinger for regnskabsåret 2020.

Det understreges, at de anførte tal alene er foreløbige og således kan ændre sig indtil det endelige regnskab foreligger. De endelige udbytter for 2020 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 24. marts 2021.

De forventede udbyttesatser er beregnet pr. 16. november 2020 og er udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.

ISIN

Afdelingsnavn

Forventet udbytte pr. bevis i kr.

DK0010106111

Jyske Invest Korte Obligationer KL

0,00

DK0015855332

Jyske Invest Lange Obligationer KL

0,60

DK0016105703

Jyske Invest Favorit Obligationer KL

3,50

DK0016002652

Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL

2,70

DK0060010098

Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL

0,80

DK0016112915

Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL

4,80

DK0060762466

Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI KL

4,50

DK0060185726

Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL

0,40

DK0061149119

Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL

0,00

DK0060293298

Jyske Invest Obligationer Engros KL

0,50

DK0010106384

Jyske Invest Obligationer og Aktier KL

0,80

DK0010267715

Jyske Invest Danske Aktier KL

27,70

DK0010243104

Jyske Invest Europæiske Aktier KL

0,00

DK0010264027

Jyske Invest Globale Aktier KL

0,00

DK0060208791

Jyske Invest Globale Aktier SRI KL

4,90

DK0060512275

Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL

0,00

DK0010149863

Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL

0,00

DK0010240431

Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL

4,20

DK0010251396

Jyske Invest USA Aktier KL

7,30

DK0010277862

Jyske Invest Favorit Aktier KL

0,00

DK0010293554

Jyske Invest Kinesiske Aktier KL

24,90

DK0010303296

Jyske Invest Indiske Aktier KL

7,20 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.