Investeringsforeningen Jyske Invest reducerer omkostninger ved ind- og udtrædelse i udvalgte afdelinger

30.03.2020

Usædvanlige markedsforhold

Finansmarkederne er fortsat påvirkede af COVID-19 usikkerhed, men det er vores vurdering, at denne er reduceret.

De midlertidige hævede ind- og udtrædelsesomkostninger reduceres på afdelinger med danske obligationer jævnfør nedenstående:

ISIN

Kort navn

 

Afdelingsnavn

Max. udtræd. omk. iht. prospekt

Nyt midlertidigt max  udtræd. omk.

Max. indtræd. omk. iht. prospekt

Nyt midlertidigt max  indtræd. omk.

DK0010106111

JYIKOB

Jyske Invest Korte Obligationer KL

0,06

0,16

0,06

0,16

DK0015855332

JYILOB

Jyske Invest Lange Obligationer KL

0,08

0,16

0,08

0,16

DK0060293298

 

Jyske Invest Obligationer Engros KL

0,08

0,16

0,08

0,16

DK0010106384

JYIOBAKKL

Jyske Invest Obligationer og Aktier KL

0,13

0,20

0,14

0,20


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.