Halvårsrapport 2019 for Investeringsforeningen Jyske Invest

28.08.2019

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har godkendt halvårsrapporten for 2019 på sit møde den 28. august 2019.

Det samlede regnskabsmæssige resultat for foreningens 21 afdelinger for 1. halvår 2019 er et overskud på 2.123 mio. kr. mod et underskud på 651 mio. kr. i 1. halvår 2018.

Den samlede formueværdi i Investeringsforeningen Jyske Invest er ved udgangen af 1. halvår 2019 30.954 mio. kr., hvilket er en stigning på 51,8% i forhold til ultimo 2018. Der har igennem halvåret været emissioner (netto) på i alt 8.928 mio. kr. Samtidig er der i 1. halvår udbetalt 492 mio. kr. i udbytter vedr. regnskabsåret 2018.

Halvårsrapporten har i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes bestemmelser ikke været genstand for revision eller review af foreningens revisor.

Resultaterne i foreningens afdelinger fremgår af halvårsrapport 2019.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.