Kvartalskommentar: Sådan gik det de danske obligationer i 2. kvt

11.07.2018

Peter Juhl, Jyske Capital, sætter ord på udviklingen på det danske obligationsmarked i 2. kvt. 2018.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.