Suspension - hvad betyder det?

13.03.2020

Har du undret dig over nogle af de nyhedsmails, vi har sendt ud på det seneste om suspension? Så læs med her.

Vi genberegner som udgangspunkt indre værdi, når kurserne ændrer sig på de aktier, obligationer osv. den enkelte afdeling investerer i. Det sikrer, at du kan købe eller sælge beviser i afdelingen til en retvisende kurs. Men i perioder med udfordrende markedsforhold kan det være vanskeligt at fastlægge en retvisende indre værdi. Det gælder f.eks. ved stor uro på markederne, lukkede markeder, handelsstop, manglende likviditet osv. For at beskytte dig som investor fra at handle på forkerte kurser, kan suspension komme på tale.

Ifølge lovgivningen kan vi suspendere handlen med beviser for at beskytte eksisterende såvel om potentielle investorer. Det betyder i praksis, at du ikke kan købe eller sælge beviser i afdelingen, mens den er suspenderet. Vi ophæver suspensionen, når vi igen kan beregne en retvisende indre værdi.

Med andre ord suspenderer vi kun for handlen med vores afdelinger for at beskytte vores investorer og kun når det er nødvendigt.

Hvornår ophæver vi det så igen? Det gør vi lige så snart vi igen mener, at vi kan beregne en retvisende indre værdi. 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.