Forventede udbytter i afdelinger med virksomhedsobligationer

18.01.2021

De forventede udbyttesatser vedrørende regnskabsåret 2020 for følgende af foreningens udloddende afdelinger udbetales senest umiddelbart efter godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 24. marts:

  • DK0016105703 Jyske Invest Favorit Obligationer KL
  • DK0016112915 Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL
  • DK0060762466 Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI KL
  • DK0060185726 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL
  • DK0061149119 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL

Det skyldes, at det er skattemæssigt usikkert, om afdelingerne skal indeholde udbytteskat, hvilket de ikke har skullet hidtil.

Det forventes, at der indeholdes udbytteskat ved udbetalingen. Indeholdelse af udbytteskat afhænger dog af, hvorvidt der kommer en afklaring fra Skattemyndighederne.

Du kan se de forventede udbyttesatser i vores selskabsmeddelelse.

Afdelingen DK0061149119 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL er ikke børsnoteret og fremgår derfor ikke af selskabsmeddelelsen. Den forventede udbyttesats for afdelingen er 0,00 kr. pr. investeringsbevis.


Hvad betyder indeholdelse af udbytteskat?

Betydningen for dig afhænger af, hvilke midler du har investeret for:

Frie midler:
Ved udbyttebetalingen betaler Jyske Invest 27% i udbytteskat på dine vegne. Udbytteskatten er en forudbetalt skat, som modregnes i den endelige skatteberegning året efter. Indeholdelse af udbytteskat har derfor ingen betydning for den samlede beskatning af udbyttet.

Selskaber:
Ved udbyttebetalingen betaler Jyske Invest 22% i udbytteskat på selskabets vegne. Udbytteskatten er en forudbetalt skat, som modregnes i den endelige skatteberegning året efter. Indeholdelse af udbytteskat har derfor ingen betydning for den samlede beskatning af udbyttet.

Pension:
Der vil fortsat ikke blive indeholdt udbytteskat, så det har ingen betydning.

Børneopsparing:
Der vil fortsat ikke blive indeholdt udbytteskat, så det har ingen betydning.

Bor du i udlandet?
Investorer, som ikke er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, skal være opmærksom på, at indeholdelse af udbytteskat kan medføre, at udbyttet er skattepligtigt i Danmark.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.