Afkastoverblik juni 2019

09.07.2019


Nyheder

Handelskrigen atter i centrum

  • Der blæste nye, mildere vinde på handelskrigs-scenen i løbet af juni, hvor den amerikanske præsident Donald Trump mødtes med den kinesiske præsident Xi Jinping i Japan. Han mødtes ligeledes med lederne af både Nord- og Sydkorea, hvor Donald Trump bl.a. krydsede den koreanske grænse mellem nord og syd – i den demilitariserede zone – som den første siddende amerikanske præsident nogensinde. Mens mødet mellem USA og Kina fik konkret betydning via en udskydelse af yderligere handelstariffer, var mødet i Korea af mere symbolsk karakter, men ikke uvæsentlig. Apropos handelsforhandlinger fandt USA og Mexico desuden en løsning på deres handelskonflikt.

Lettere kaotisk Europa under pres

  • Europa var under pres fra bl.a. handelskrigen, og de økonomiske nøgletal viste yderligere svaghed i løbet af juni. Bl.a. nåede inflationsforventningerne det laveste niveau nogensinde, ligesom konjunkturbarometrene udviste svaghed. Både ZEW og IFO faldt. Alt imens konjunkturerne svækkedes, udestod udfordringerne med Brexit, ligesom topposterne i Europa Kommissionen såvel premierminister-posten i Storbritannien endnu var ubesatte. Usikkerhederne sendte renterne ned, mens aktiemarkedet fik hjælp fra centralbankerne.

Centralbankerne gav et boost til markederne i juni

  • De toneangivende centralbanker har været på banen med ekspansive toner i juni – i kølvandet på handelskrig, usikkerhed og eftergivende konjunkturbarometre på begge sider af Atlanten. Både den amerikanske centralbank, Federal Reserve (FED), og Den Europæiske Centralbank (ECB) har således indikeret, at den nuværende situation med handelskrig og andre usikkerheder efterhånden kan ses i nøgletallene og derfor meget vel kan kræve pengepolitiske lempelser.

Markedsafkast

Fokus på ekspansiv pengepolitik og G20

  • Verdens aktiemarkeder genvandt næsten det i juni, som var blevet sat til i løbet af maj. Frygten for handelskrig, som sendte markederne sydover i maj, blev i løbet af juni sat skak af bl.a. udsigten til ekspansiv pengepolitik, positive toner op til G20 mødet og Donald Trumps møde med både Kina samt Nord- og Sydkorea. Danske investorer oplevede dog modvind fra et dollarfald i kølvandet på de ændrede renteudsigter, og målt i danske kroner steg verdens aktiemarkeder 3,5% efter et fald på 6% i maj. Stigende risikoappetit gav især et løft til verdens nye aktiemarkeder og til de mest konjunkturfølsomme sektorer, men stigningerne var dog bredt funderede.

Renterne fortsætter ned

  • Juni bød på fortsat faldende renter på obligationsmarkederne. Investorerne er nervøse for vigende økonomisk vækst, bl.a. som følge af de uafsluttede handelsforhandlinger mellem USA og Kina. Den vigende økonomiske vækst har også fået centralbankerne til af ændre retorikken. ECB præsident Mario Draghi har således udtalt, at såfremt der ikke sker en bedring i de økonomiske nøgletal, vil en rentenedsættelse være nødvendig. Renten på en 10-årig dansk statsobligation var ved udgangen af måneden ca. – 0,25 %, hvilket er historisk lavt. Det lave renteniveau har betydet stor aktivitet på realkreditmarkedet. Låntagerne omlægger i stort omfang lån optaget i højere forrentede obligationsserier til eksempelvis 30-årige 1% obligationslån. Det giver høje udtrækningsprocenter i de højere forrentede obligationer og store udstedelsesmængder i de lavere forrentede obligationer. Det faldende renteniveau har ligeledes betydet, at rentefølsomheden på de konverterbare obligationer er rekordlav. De nye 1 % obligationer med udløb i 2050 er derfor blevet mødt med en massiv investor-interesse.

Jagten på rente gavner nye markeder, men vækstbilledet er ikke for godt

  • Investorer på nye obligationsmarkeder fik positive afkast i juni 2019. Der har været stor risikoappetit i juni, hvor kreditspænd er indsnævret og underliggende statsrenter er faldet. Der er tilstrømning af kapital til aktivklassen igen i juni. Med andre ord har ”jagten på rente” været til gavn for nye obligationsmarkeder. Vækstbilledet på nye obligationsmarkeder er dog ikke opløftende. Indikatorer tyder på afmatning i eksporten, privatforbruget og specielt i investeringer i landene. Vækstpræmien i forhold til de etablerede økonomier er faldende. Dette er bekymrende, for netop udsigten til stærke vækstrater er, hvad der normalt tiltrækker investeringer. I mangel af en handelsaftale mellem Kina og USA, er det svært at være optimistisk omkring væksten på de nye markeder. Og for størstedelen af landene har det hidtil været tvivlsomt, om de selv kan skabe vækst. Det bliver derfor svært at gentage første halvårs afkast. Spørgsmålet er om ”jagten på rente” forsætter, og om der fortsat vil komme nye investorer til. Skifter fokus til vækst, kan det have en negativ effekt på andet halvår.

Spændindsnævring og rentefald fører til positive afkast

  • Afkastmæssigt har investorerne fået i pose og sæk i juni måned. Statsrenterne er faldet og rentespændene er kørt ind – både for Investment Grade og High Yield. Hovedårsagen til dette fænomen er, at det nu forventes, at centralbankerne vil sætte renten ned og starte et nyt QE program i Europa, hvis uroen omkring handelskrig forsætter. Det har også hjulpet, at retorikken omkring handelskrig har været aftagende. Taget det meget høje afkast første halvår i betragtning og det nuværende spændniveau, forventer vi ikke et tilsvarende højt afkast for resten af året.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.