Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

22.02.2019

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Nye tal, som følger af det afsluttede årsregnskab 2018, der indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen.
  • I afdelingerne Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL og Jyske Invest Globale Aktier Special KL er der foretaget ændringer i teksten om ansvarlig investeringer for afdelingerne. Afsnit ”36 Klageansvarlig” er blevet opdateret, da Ankenævnet for Investeringsfonde er blevet en del af Det finansielle ankenævn.
  • Aktuel ÅOP er opdateret med ændringer i et interval mellem -0,12 - 0,22 blandt andet som følge af nye handelsomkostninger.
  • Indirekte handelsomkostninger er opdateret med ændringer i et interval mellem -0,14 - 0,11.

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.