Afkastoverblik marts 2019

15.04.2019

Nyheder

Graden af Brexit-kaos nåede nye højder i marts

  • Niveauet af det kaos, som omgiver Storbritanniens udtrædelse af EU, nåede nye højder i løbet af marts. Det resulterede bl.a. i afvisning af 8 forskellige forslag på én dag i det britiske parlament – og at premierminister Theresa Mays aftale med EU blev afvist endnu engang. EU’s modsvar er, at hvis Storbritannien ikke når en konklusion inden den 12/4, så er der tale om ’hard Brexit’ – mens godkendelse af en aftale er ensbetydende med, at udtrædelse kan udskydes til 22/5. En længere udskydelse kræver, at Storbritannien indgår en aftale inden 10/4. På nuværende tidspunkt har parlamentet overtaget forløbet og Theresa Mays modsvar har været, at hun tilbyder at gå af, hvis parlamentet stemmer den foreliggende Brexit-aftale med EU igennem.

Forhandlinger mellem USA og Kina i skæret fra svage økonomiske nøgletal

  • Handelsforhandlinger mellem USA og Kina foregår i øjeblikket i skæret fra svækkede økonomiske nøgletal og fra de allerede implementerede sanktioner. Det prægede forhandlingerne i marts, hvor Kina bl.a. har givet nye indrømmelser i form af øget mulighed for udenlandske ejerandele og har tilført nye økonomiske stimulanser inden for bl.a. infrastruktur. Både Kinas og USA’s økonomiske nøgletal synes at være ramt af handelskrigen. Det samme var tilfældet i Europa, hvor bl.a. det tyske industribarometer nåede det laveste niveau i 7 år.

Svækket økonomisk momentum er ikke gået forbi Federal Reserve

  • Den amerikanske centralbank, Federal Reserve (FED), er bevidst om den økonomiske tilstand, ikke kun i USA, men globalt. Det betød, at der kom nye og blide toner fra den amerikanske centralbankchef Jerome Powell i løbet af marts. Der er nu kun udsigt til én yderligere renteforhøjelse fra FED i løbet af 2019 og kun en enkelt i løbet af 2020. De bekymrede miner fra centralbankchefen kunne tydeligt ses i bl.a. de amerikanske renter, hvor 10-årige statsobligationer nåede ned på niveau med de toårige papirer.

Markedsafkast

Trods udfordringer blev optimismen rimeligvis fastholdt i marts

  • Efter en fantastisk start på året, var udviklingen i marts mere blandet. Samlet set lykkedes det dog at holde fast i optimismen på aktiemarkederne i både USA, Europa og Fjernøsten. Det til trods for bl.a. Brexit-kaos og svage økonomiske nøgletal. Blandt kilderne til, at investorerne holdt ved, var de blide toner fra den amerikanske centralbank og deraf følgende lavere amerikanske statsrenter. Det gav et rygstød til de rentefølsomme aktier inden for bl.a. ejendomme og forsyning. Derudover blev de mindst konjunkturfølsomme aktier inden for bl.a. konsumentervarer også efterspurgt. En god kilde til de danske investorers positive afkast var desuden en dollarstigning på omtrent 1,5%.

Svage nøgletal gav positive takter på obligationsmarkederne

  • Renteniveauet var faldende i marts, hvilket skyldtes en overordnet bekymring omkring den økonomiske vækst. Renten på den 10-årige danske statsobligation var nul ved udgangen af måneden – svarende til et fald i marts på omkring 0,25%-point. På det seneste møde udsatte ECB tidspunktet for den første renteforhøjelse fra efteråret til starten af 2020 og annoncerede samtidig nye langt løbende likviditetstildelinger. På realkreditmarkedet betød det faldende renteniveau, at den 30-årige realkreditobligation med en kupon på 1,5% blev handlet over kurs 100 og dermed lukkede for udstedelse. Ved månedens udgang blev der åbnet en 30-årig obligation med 1% kupon. Medvirkende til den positive udvikling på realkreditobligationerne har været omlægningen af finansieringen af støttet boligbyggeri. Realkreditinstitutterne er således begyndt at opkøbe 1,5% obligationerne med udløb i 2047 for at indfri de bagvedliggende lån. Investorerne i disse obligationer har derfor efterspurgt andre langt løbende realkreditobligationer.
  • De fortsat faldende amerikanske renter understøttede de nye obligationsmarkeder i marts måned. Der er stadig en positiv netto efterspørgsel, men ikke i helt samme beløbsstørrelser som i starten af 2019. Nye udstedelser bliver taget imod med pæn appetit. De nye obligationsmarkeder i ekstern gæld gav et afkast på over 1%, mens Nye obligationsmarkeder i lokalvaluta gav et lavere, men dog positivt afkast. Ikke alt er dog lutter idyl, og argentinske aktiver var meget pressede som følge af meningsmålinger og høje inflationstal, mens lokalvalget og en alternativ pengepolitik endnu engang lagde de tyrkiske aktiver under pres.  
  • Månedens buzzword på markedet for virksomhedsobligationer var ”japanification” af den europæiske økonomi, men endnu engang resulterede den negative udvikling i økonomien i positive afkast på kreditmarkederne, da den mere lempelige tone fra ECB og FED blev tillagt større vægt end de aktuelle økonomiske nøgletal. Regnskabstallene er kommet ud som forventet for langt de fleste selskaber. De fortsatte spændindsnævringer resulterede i pæne positive afkast i marts. Både inden for investment grade og inden for de obligationer med en lavere kreditscore.

 

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.