Udbytter udbetales primo februar 2018

10.01.2018

Du kan se de forventede udbyttesatser i vores selskabsmeddelelse. De er beregnet pr. 31. december 2017 og udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.

Afdelingen DK0060293298 Jyske Invest Obligationer Engros KL er ikke børsnoteret og fremgår derfor ikke af selskabsmeddelelsen. Den forventede udbyttesats for afdelingen er 2,70 kr. pr. investeringsbevis.

De forventede udbytter udbetales primo februar 2018. Udbyttet bliver trukket fra den indre værdi (NAV) i afdelingerne den 2. februar 2018 og vil være på din konto den 6. februar 2018.

Formelt skal de endelige udbyttesatser vedrørende regnskabsåret 2017 godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 22. marts 2018.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.