Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

23.08.2018

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret. 

De væsentligste ændringer er: 

  • Afsnittet risikoprofil fremgår ikke længere under den enkelte afdeling, men er blevet samlet i bilag 5. 
  • Afsnit 6.2.2 Risici knyttet til investeringsmarkederne er blevet opdateret, og hver enkelt risiko er blevet vurderet på ordlyden i beskrivelsen. Derudover er der sket tilretninger i hvilke risici, der beskrives i afsnittet. 
  • Risiko forbundet med repoer og værdipapirudlån er slettet i afsnit 6.5 Effektive porteføljeforvaltningsteknikker og forvaltning af sikkerhedsstillelser og risikoen er herefter omfattet af de nye formuleringer i afsnit 6.2.2 
  • Jan Houmann har erstattet Bjarne Staael som direktør i Investeringsforvaltningsselskabet i afsnit Investeringsforvaltningsselskab & administrationsomkostninger 
  • Bilag 5-12 er blevet ændret til bilag 5-13 på grund af det nye bilag 5 Risikoeksponeringer Derudover er der foretaget en række redaktionelle ændringer. 

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.