Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

02.01.2023

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

 • ÅOP udgår ved årsskiftet og er derfor fjernet fra prospektet.
 • Risikoindikatoren ændres med PRIIPS KID og er fjernet fra prospektet. Ny beskrivelse af den enkelte afdelings risikoprofil er tilføjet.
 • Afdelingsteksterne for alle afdelinger er blevet omskrevet.
 • Passus om negative afkast er slettet, da beregninger efter opdatering af afkastforventningerne fra Rådet for Afkastforventninger ikke giver negativt afkast.
 • Afdelingerne Jyske Invest Kinesiske Aktier KL i likvidation og Jyske Invest Indiske Aktier KL i likvidation er slettet fra prospektet.
 • Afsnit 6.1 Generelt vedr. risikorammer er tilrettet.
 • Afsnit 6.6 Yderligere investeringsmuligheder er slettet, da informationen fremgår af den afdelingsspecifikke tekst.
 • Afsnit 19 Omsættelighed får tilføjet en beskrivelse af, hvordan man kan flytte sin investering fra en andelsklasse til en anden i samme afdeling.
 • Afsnit 20 Lån herunder midlertidig finansiering af indgåede handler er tilrettet.
 •  I bilag 7 er omkostningerne til enten formidlingsprovision, rådgivningshonorar eller administrationshonorar sat ned for de fleste afdelinger. For en række afdelinger er mere end en sats sat ned.
 • Nyt bilag 9 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.