Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

10.10.2019

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret på grund af lanceringen af afdelingen Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL.

Prospektet er også opdateret med ændrede regler for udbytte af obligationsafdelinger for investorer, som ikke er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.