Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

03.03.2022

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Nye tal, som følger af det afsluttede årsregnskab 2021, der indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen.
  • Afsnit 6.2.2 ”Risici knyttet til investeringsmarkederne” er opdateret med en definition af afviklingsrisici og bæredygtighedsrisici.
  • Afsnit 6.8 ”Integration af bæredygtighedsrisici” er opdateret med flere konkrete eksempler på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici.
  • Afsnit 33 ”Forventet Finanskalender” er opdateret.
  • Bilag 5 ”Risikoeksponeringer” er opdateret.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.