Udbytte udbetales ultimo marts 2021 – i afdelinger med virksomhedsobligationer

18.03.2021

Du kan se de forventede udbyttesatser i vores selskabsmeddelelse. De er beregnet pr. 31. december 2020 og udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.
 
Udbyttet bliver trukket fra den indre værdi (NAV) og dermed kursen i afdelingerne den 25. marts 2021 og vil være på din konto den 29. marts 2021.
Den sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte bliver derfor den 24. marts 2021.
Formelt skal de endelige udbyttesatser vedrørende regnskabsåret 2020 godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 24. marts 2021.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.