Afkastoverblik februar 2020

03.03.2020

Nyheder

Corona-virus spredte sig – både i forhold til smitte og på markederne

  • Corona virus-udbruddet med epicenter i millionbyen Wuhan, 800 km. vest for Shanghai, bredte sig til de fleste kontinenter i løbet og februar. Usikkerheden om, hvor meget og hvor hurtigt det breder sig, skabte bekymring på verdens finansmarkeder. Samtidig havde både virksomheders og myndigheders forsøg på at dæmme op for smittespredning gennem nedlukning af aktiviteter hurtige realøkonomiske konsekvenser. De første signaler om økonomiske stimulanser blev også givet i løbet af februar – bl.a. fra Kina, hvor konkrete tiltag allerede er iværksat. De første fremadskuende konjunkturbarometre indikerede også, at det kan blive tvingende nødvendigt.

Klarere billede af demokraternes udfordrer til Donald Trump

  • Der er afholdt de første primærvalg, hvor demokraterne i de enkelte amerikanske stater skal stemme om, hvem der skal være deres kandidat til at udfordre republikanernes Donald Trump i forbindelse med præsi-dentvalget til november. Efter en god start til den unge Pete Buttigieg, mistede han hurtigt momentum og har nu trukket sig. Efter en svag start til den midtsøgende 77 årige, tidligere vicepræsident under Barak Obama, Joe Biden, har han fået vind i sejlene. Det tegner derfor til, at kampen om pladsen kommer til at stå mellem ham og den mere venstreorienterede 78 årige Vermont senator, Bernie Sanders, mens milliardæ-ren Michael Bloomberg synes at være kommet for sent i gang rigtigt at kunne nå til tops.

Regnskaber i skyggen af Corona-virus

  • Virksomhederne har aflagt regnskab for fjerde kvartal og dermed for 2019. Tallene for fjerde kvartal så generelt gode ud – bl.a. med tocifret indtjeningsvækst hos verdens største virksomheder i forhold til samme periode året før. Indtjening pr. aktie overraskede i gennemsnit positivt med 4%, hvilket omtrent var på niveau med de tidligere kvartaler i 2019. De seneste resultater er dog delvist overskygget af Corona-virussen, som bl.a. har påvirket forsyningskæderne hos flere virksomhederne. Eksempelvis nedjusterede både Apple og Microsoft på den baggrund.

Markedsafkast

Corona-virus sendte aktierne markant ned i februar

  • Verdens aktiemarkeder var hårdt belastet af Corona-virus i februar, hvor aktiekurserne faldt mere end 7%. Alle sektorer faldt mere end 5%, men det gik især hårdt ud over de mest konjunkturfølsomme sektorer. Investorerne frygtede Corona-virussens indflydelse på verdensøkonomien, og derfor faldt især de aktier, som frygtes at lide mest under faldende økonomisk aktivitet. Det gik bl.a. hårdt ud over råvareselskaberne alt imens renterne faldt – og derved påvirkede bankerne negativt. Kina valgte at iværksætte økonomiske stimulanser, og det var medvirkende til, at Kina steg som det eneste af de 49 lande i MSCI’s verdensindeks.

Kraftigt rentefald i februar

  • De traditionelle obligationsmarkeder oplevede store rentefald i februar – og dermed positive afkast. Som på de øvrige finansielle markeder var det helt overskyggende tema udbruddet af Corona-virus. Det har givet en forstærket forventning til rentenedsættelser – specielt fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve. I Danmark har rentefaldet betydet, at den 30-årige realkreditfinansiering nu igen foregår i 0,5% obligationerne, da alle 1% har kurser over 100. De er derfor lukkede for nye udstedelser.

Frygten for Corona-virus har ramt de nye obligationsmarkeder

  • Trods fortsat faldende amerikanske renter kunne de nye markeder ikke fortsætte udviklingen fra januar. Usikkerhed om i hvor høj grad Corona-virusen vil reducere den globale vækst, har lagt pres på de nye markeder, der har oplevet kurstab på mere end 1% i kernegæld og kurstab på omtrent 2,5% på lokalmarkederne. Kreditspændet er blevet udvidet fra 315 til 372bp. Store lande som Indonesien, Rusland og Sydafrika er hårdt ramt på lokalmarkederne med tab på 4-5%, og Tyrkiet er nede med hele 10,5%. Libanon kæmper med en dyb gældskrise og er i kernegæld nede med 28%, og oliens prisfald på 13% har ramt olieeksporterende lande som Ecuador, Angola og Nigeria. De konservative lande har nydt godt af de faldende amerikanske ren-ter, der er faldet fra 1,5% til 1,15%.  

Kreditmarkederne i februar 

  • De global high yield markeder havde et afkast i februar på -1,75%, målt i DKK. Det negative afkast skyldtes risikoaversionen i kølvandet på udbredelsen af Corona-virus. Det gennemsnitlige high yield spænd er nu over 400bps over statsobligationer, hvilket mere end 100bps højere end forrige måned. Investment grade obligationer nød godt af de faldende renter, der dog ikke var i stand til at trække afkastene over 0%. Højt ratede virksomhedsobligationer i EUR havde et afkast i februar på -0,39% afdækket til DKK.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.