Meddelelse om formue og investorer i afdelingen Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL

04.12.2020

Som følge af, at afdelingen Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL optages til handel den 8. december 2020 offentliggøres hermed meddelelse om antal investorer samt formue:

Antal investorer pr. 3. december 2020: 275
Formue i DKK pr. 3. december 2020: 4.615.831.217,64
Antal udstedte beviser pr. 3. december 2020:  46.193.321


Se selskabsmeddelelse.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.