Forventet udlodning i Investeringsforeningen Jyske Invest 2022

21.11.2022

Investeringsforeningen Jyske Invest offentliggør de forventede udbyttesatser for foreningens udloddende afdelinger/andelsklasser vedrørende regnskabsåret 2022.

Udlodningen forventes udbetalt ultimo januar 2023 og udbetales dermed inden generalforsamlingens endelige godkendelse.

Det understreges, at de anførte tal alene er foreløbige og således kan ændre sig indtil det endelige årsregnskab foreligger. Den endelige udlodning vedrørende regnskabsåret 2022 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling i foråret 2023.

De forventede udbyttesatser er beregnet pr. 18. november 2022 og er udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.

ISIN

Afdelings-/andelsklasses navn

Forventet udbytte pr. bevis i kr.

DK0010106111

Jyske Invest Korte Obligationer

0,00

DK0061677021

PM Korte Obligationer

0,00

DK0015855332

Jyske Invest Lange Obligationer

0,00

DK0061676830

PM Lange Obligationer

0,00

DK0016002652

Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder

0,00

DK0061676673

PM Nye Obligationsmarkeder

0,00

DK0060010098

Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta

0,00

DK0061676913

PM Nye Obligationsmarkeder Valuta

0,00

DK0016112915

Jyske Invest Virksomhedsobligationer

0,00

DK0061676590

PM Virksomhedsobligationer

0,00

DK0060762466

Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI KL

0,00

DK0060185726

Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer

0,00

DK0061676756

PM Højt Ratede Virksomhedsobligationer

0,00

DK0061149119

Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL

0,00

DK0060293298

Jyske Invest Obligationer Engros KL

0,00

DK0010106384

Jyske Invest Obligationer og Aktier KL

0,00

DK0061413317

Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL

1,90

DK0060512275

Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL

4,90

DK0010149863

Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL

0,00

DK0010240431

Jyske Invest Fjernøsten Aktier SRI KL

1,80


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.