Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

30.06.2021

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Afsnit 6.2.3 Risici knyttet til investeringsbeslutningerne er blevet justeret
  • Der er sat et nyt link til oversigt over subcustodians ind i afsnit 24

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.