Udbytte udbetales ultimo januar 2022 – i visse afdelinger/andelsklasser

13.01.2022

Du kan se de forventede udbyttesatser for de børsnoterede afdelinger/andelsklasser i vores selskabsmeddelelse. De er beregnet pr. 31. december 2021 og udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.
 
Udbyttet bliver trukket fra den indre værdi (NAV) og dermed kursen i afdelingerne/andelsklasserne den 24. januar 2022 og vil være på din konto den 26. januar 2022.

Den sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte bliver derfor den 21. januar 2022.

Udbytterne vedrørende regnskabsåret 2021 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 23. marts 2022 og kan derefter først betragtes som endelige.

De forventede udbytter vedrørende regnskabsåret 2021 for nedennævnte udloddende afdelinger/andelsklasser udbetales senest umiddelbart efter godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 23. marts 2022:

  • DK0016112915 Jyske Invest Virksomhedsobligationer*
  • DK0061676590 PM Virksomhedsobligationer*
  • DK0060762466 Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI KL
  • DK0060185726 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer*
  • DK0061676756 PM Højt Ratede Virksomhedsobligationer*
  • DK0061149119 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL
    *=andelsklasse

Læs mere om den senere udbetaling af udbytte i særskilt nyhed på https://jyskeinvest.dk/omjyskeinvest/nyheder.

Følgende afdelinger/andelsklasser er ikke børsnoteret og fremgår derfor ikke af selskabsmeddelelsen:

ISIN


Afdelings-/andelsklassenavn

Forventet udbytte pr. bevis i kr.

DK0061677051

PM Korte Obligationer*

0,00

DK0061676830

PM Lange Obligationer*

0,00

DK0061676673

PM Nye Obligationsmarkeder*

0,00

DK0061676913

PM Nye Obligationsmarkeder Valuta*

0,00

DK0061676590

PM Virksomhedsobligationer *

    1,00**

DK0061676756

PM Højt Ratede Virksomhedsobligationer*

    1,30**

DK0061149119

Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL

    0,40**

DK0060293298

Jyske Invest Obligationer Engros KL

0,00

*=andelsklasse
**=udbetales senest umiddelbart efter godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.