Afkastoverblik juli 2018

06.08.2018

Nyheder

Handelskrigen tog overskrifterne igen i juli

  • Handelskrigen var på investorernes radar igen i juli. Især mellem USA og Kina var der ingen tegn på forsoning. USA lagde told på kinesiske varer for 34 mia. USD. Det kan lyde som et stort beløb, men det udgør kun 1,2 % af USA’s import fra Kina, og tolden er kun lagt på halvfabrikata og maskiner. Derfor synes det mest at være retorik, men risikoen for yderligere eskalering er bestemt til stede. Mellem USA og Europa var der mere forsonende toner efter et møde mellem formanden for Europa-Kommissionen Jean-Claude Juncker og den amerikanske præsident Donald Trump. Selvom resultatet ikke var specielt eksplicit eller konkret, var det nok til, at investorerne kvitterede for en mindsket risiko for eskalering.

Historisk stærk start på regnskabssæson i USA – øvrige regioner fulgte ikke trop

  • Juli er traditionen tro tid for kvartalsregnskaber i specielt USA og Europa, mens japanske virksomheders regnskaber typisk kommer med større forsinkelse. Regnskabssæsonen fik en flyvende start i specielt USA. I slutningen af juli, hvor ca. en fjerdedel af de amerikanske selskaber havde rapporteret, havde 91 % af selskaberne slået analytikernes indtjeningsforventninger og indtjeningsvæksten i forhold til sidste år var 24 %. Antallet af overraskelser ligger traditionelt i niveauet 70-80 %. Meget tyder på, at analytikerne er underestimeret bl.a. effekten af skattereformen. Til sammenligning var andel af positive overraskelser på 56% i Europa.

Markedsafkast

Verdens aktiemarkeder oplevede stigninger i kølvandet på regnskaber og mindre nervøsitet

  • En historisk stærk regnskabssæson i USA, mindsket frygt for eskalering af handelskrig og stigende optimisme i Latinamerika var de primære kilder til et stærkt globalt aktiemarked i juli. Både USA og Europa steg mere end 3%. USA blev belønnet for en stærk regnskabssæson, imens Europa også mærkede den mindskede frygt for eskalering af handelskrigen. Imidlertid var det Latinamerika, som tog førstepladsen blandt regioner i juli med en stigning på næsten 9 %. Den store stigning var mere et udtryk for mindsket nervøsitet end deciderede positive nyheder. Effekten fra strejkerne i Brasilien synes ikke så økonomisk tyngende som først antaget, og den kommende mexicanske socialistiske præsidents første udtalelser var mindre markedsfjendske end frygtet. Kina kom igen sidst på måneden efter positive meldinger om finans- og pengepolitiske tiltag. Effekten var dog ikke stærk nok til at løfte dette marked ud af et minus for juli som helhed.

Forsoning mellem USA og EU gav stigende renter og større risikoappetit

  • Juli bød på et stigende renteniveau i såvel USA som Europa. Renten på en 10-årig dansk statsobligation steg i juli med ca. 0,1 %-point, så den ved udgangen af måneden var 0,4 %. Det stigende renteniveau skyldtes primært forsonende toner mellem USA og Europa omkring den truende handelskrig. De danske obligationsafdelinger gav dog afkast tæt på nul. Det skyldtes, at de danske realkreditobligationer klarede sig noget bedre end tilsvarende statsobligationer.
  • På trods af stigende renter på amerikanske statsobligationer, var der positive afkast på de nye obligationsmarkeder. Kernevalutamarkederne gav således afkast på 2,25 %, mens afkastet på lokalvalutaudstedelserne var 1,34 %. De forsonende toner mellem USA og Europa gav øget risikoappetit, da risikoen for en eskalerende handelskrig var aftagende. Der er dermed større sandsynlighed for, at den nuværende høje økonomiske vækst kan fortsætte.
  • Virksomhedsobligationerne nød også godt af den stigende risikoappetit. Det var dermed de mere risikofyldte obligationer, der gav de højeste afkast. De lavere ratede virksomhedsobligationer gav et afkast på 1,25 %, medens de højere ratede måtte nøjes med 0,29 %. De offentliggjorte regnskabstal er generelt stærke, men samtidig nogenlunde på linje med forventningerne.

Se alle afdelinger.

 

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.