Afvikling af to afdelinger

16.06.2022

Investeringsforeningen Jyske Invest indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 6. juli 2022. På dagsordenen er afvikling af afdelingerne Jyske Invest Kinesiske Aktier KL og Jyske Invest Indiske Aktier KL.

Indkaldelse

Afvikling 2022

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.