Afkastoverblik april 2020

07.05.2020

Nyheder
Statistikker for indlagte og døde fungerede som markedsindikator

  • Bag statistikkerne gemmer sig personlige skæbner, som naturligvis er værst for de ramte og pårørende. Men samtidig har statistikkerne givetvis været den bedste indikator for udviklingen på finansmarkederne siden de første tal blev tilgængelige – det var også gældende for april. Efterhånden som kurverne rundt om i verden bøjede af – altså at hastigheden for flere smittede og døde aftog, har verdens finansmarkeder mærket en bedring. De økonomiske og sundhedsmæssige realiteter ser fortsat barske ud, men den bedre sigtbarhed har givet et rygstød til finansmarkeder. Som eksempel var verdens aktiemarkeder faldet omtrent 30% år-til-dato, da det så værst ud den 23. marts, men siden da har verdens aktiemarkeder rettet sig en hel del, og ved udgangen af april er faldet reduceret til at udgøre 10% år-til-dato.

Barske økonomiske realiteter og gigantiske hjælpepakker

  •  De økonomiske nøgletal ser horrible ud – ikke mindst konjunkturbarometrene, der er en temperaturmåling på virksomhedernes tilstand og fremtidsforventninger. Under Corona-krisen er flere af disse førende barometre nået niveauer, som ligger under niveauet fra finanskrisen i 2008. Det er et udtryk for, hvor brat opbremsningen har været – mere end det er et udtryk for virksomhedernes grundlæggende sundhedstilstand – vel vidende, at det hurtigt kan ændre sig, når alt står stille. Regeringernes og centralbankernes reaktion har ligeledes været uden sidestykke. Eksempelvis udgør hjælpepakkerne 13% af BNP i USA – svarende til uforståelige 3.000 mia. USD. Mange andre lande kan præstere samme tiltag i forhold til BNP –med Japan, Italien, Tyskland og Frankrig i spidsen. Men det betyder samtidig, at offentlig gæld er eksploderet på global plan og nu udgør mere end 120% af BNP.

Historisk krise på oliemarkedet

  • Corona-krisen har fuldstændig overmandet den armlægning, som to af verdens største olienationer – Saudi Arabien og Rusland – var i gang med, da pandemien tog fart. Den pludselige og historisk kraftige økonomiske opbremsning i forlængelse af flere landes nedlukninger har resulteret i et efterspørgsels-chok til markedet. Idet alle olieudvindinger ikke kan sættes i stå med kort varsel – og fordi der i en periode er produceret til lager pga. en venten på bedre priser – var olielagrene allerede store, da virussen bredte sig. Så store, at olieproducenterne havde et opbevaringsproblem og i løbet af april måtte give penge for at komme af med olien på kontrakter til maj– de såkaldte oliefutures med udløb i maj var en kort overgang i -37 USD pr. tønde.


Markedsafkast
Optimisme på aktiemarkederne trods ramte regnskaber

  • Verdens aktiemarkeder bundede indtil videre 23. marts, og optimismen fortsatte i hele april. Den stigende tiltro til bedring var så udtalt, at det resulterede i et afkast på verdens aktiemarkeder, der nærmede sig 11%. Efter disse stigninger er tabet på verdens aktiemarkeder i år reduceret til ca. 10%. Da det så værst ud, var tabet over 30%. Optimismen var intakt til trods for, at effekten fra Corona var tydelig i virksomhedernes regnskaber for første kvartal. Imidlertid har investorerne fundet trøst i forbedrede tal for antal indlagte og døde – tal, som har givet troen på, at verdensøkonomien snart kan blive lukket op igen. Samtidig har investorerne fået et rygstød fra de gigantiske hjælpepakker, som forventes at være med til at genstarte økonomierne.

Roligere rentemarkeder

  • April blev en væsentlig roligere måned på obligationsmarkederne end marts. Målt på en 10-årig statsobligation faldt renten 0,12%-point i april. Størstedelen af faldet kom dog på månedens sidste dag, hvor ECB var ude og sænke rentesatserne over for bankerne. Samtidig forsikrede ECB endnu engang markedet om, at man er villig til at strække sig langt for at understøtte markederne. Realkreditobligationerne har også haft en positiv måned. De 30-årige udstedelsespapirer er steget omkring 2 kurpoint, og udstedelserne foregår nu igen i 1% obligationer. Udstedelsesaktiviteten har dog været forholdsvis begrænset, og de ekstraordinære indfrielser i de højere forrentede obligationer har også været på et beskedent niveau.

Stabilisering og lettere optimisme i april på de nye markeder

  • Efter en meget negativ marts måned med historisk store kursfald kom de nye markeder lidt igen i april. Olien stabiliserede sig, men dog på et lavt niveau og de amerikanske renter handlede sidelæns. Dette kombineret med bedring i de globale Corona-tal gav positive afkast på de nye obligationsmarkeder. Kreditspændet på obligationer i USD indsnævredes fra 6,24%-point til 6,07%-point, efter at have toppet i 7,20%-point den 23. marts. På lokalmarkederne var der rentefald over en bred kam. Inflationen er umiddelbart ingen udfordring, og så var korrektionerne i marts bare for voldsomme. Valutarisk var det kun Argentina, Tyrkiet og Brasilien, der leverede negative afkast. Der er stadig en stribe konkurser, der truer. Argentina er midt i en restrukturering, mens Libanon og Ecuador er i den såkaldte 30 dages ”grace-period”, hvor de har 30 dage til at betale skyldige renter. Op til 25 af de fattigste lande har fået global gældseftergivelse, og samtidig har IMF været ude og give likviditets- og længere kreditter til flere lande. De bedre stillede lande kan udstede i obligationsmarkedet, mens det er noget mere vanskeligt for de lavere ratede lande at udstede i de nuværende markeder.  

Kreditmarkederne i april 

  • April 2020 blev en flot måned ren afkastmæssigt for kreditmarkederne. I USA tilkendegav den amerikanske centralbank (FED), at man gående fremover vil købe obligationer i Investment Grade via køb af ETF`er. Programmet blev dog ikke søsat i april, men forventes at starte op i løbet af maj. FED har indtil videre ageret meget aggressivt for at forhindre en ny kreditkrise, som man på alle mulige måder kan frygte. Henover måneden var der god gang i markedet for ny-udstedelser, hvilket var et sundhedstegn.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.