Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

11.10.2018

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Der er tilføjet passager i afsnit 1 og 5 til at opfylde krav til UCITS-ETF’er, blandt andet om, hvor man kan finde beholdningslister.
  • I forbindelse med årlig gennemgang er investeringspolitikken tilrettet for alle afdelinger.
  • Forventet finanskalender er opdateret.

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

Læs prospektet under Materiale

Se selskabsmeddelelse

 

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.