Afkastoverblik november 2019

05.12.2019

Nyheder

Hong Kong agerede ny joker i handelskrigen mellem USA og Kina

  • Udsigten til en fase 1-aftale i handelskrigen mellem USA og Kina fik et knæk i slutningen af november. Det skyldtes især USA’s indblanding i optøjerne i Hong Kong, hvor demonstranter i flere måneder har kæmpet for at bevare demokratiet i de kommende år. USA har vedtaget en lov, der skal sikre Hong Kong sin suverænitet, og Kina har straks truet med gengældelse, idet de anser det som involvering i interne anliggender. Tilbageslaget er kommet på et tidspunkt, hvor Kina var på vej til at love bedre beskyttelse af IP rettigheder, og hvor USA var på vej til at rulle kommende toldsatser tilbage.

Fokus på valg i Storbritannien og USA

  • Selvom om der næsten er et år imellem, var både det britiske og det amerikanske valg i fokus hos investorerne i november. Det britiske valg er lige om hjørnet, og en sejr til de konservative bliver taget positivt op på finansmarkederne, hvor bl.a. det britiske pund er styrket. I USA er der præsidentvalg i november 2020. Det er dog allerede begyndt at trække opmærksomhed, fordi USA’s økonomiske tilstand har betydning for Donald Trumps chance for genvalg. Der er derfor et stadigt stigende pres for positive resultater for den siddende præsident.

Små positive signaler fra europæisk økonomi

  • Tyskland undgik recession i tredje kvartal, og det toneangivende industribarometer i EU, det tyske IFO indeks, viste stabilisering for anden måned i træk. Der ventes nu en beskeden vækst på 1% i 2020 for Europa som helhed jf. et gennemsnit af analytikernes estimater. Det giver grobund for, at den nye Europa-Kommission kan komme godt fra start – sammen med den nye, europæiske centralbankchef Christine Lagarde, som netop officielt er tiltrådt.

Markedsafkast

Stigende aktiekurser i november – trukket af USA

  • Det amerikanske aktiemarked blev den største trækhest i november, hvor verdens aktiemarkeder steg mere end 4%, målt i danske kroner. USA præsterede en stigning på næsten 5%, stærkt hjulpet af især amerikanske teknologi- og mediegiganter som Apple, Microsoft og Disney. Derudover var det især de konjunkturfølsomme selskaber inden for bl.a. industri, der var efterspurgt, mens basisindustrier som olie og råvarer, ikke på samme vis nød godt af efterspørgslen. Bankerne, som har det godt med stigende renter, oplevede også en positiv måned, alt imens sektorer, der svinger samme vej som de lange renter – eksempelvis forsyningsselskaber og ejendomme – endte med et negativt afkast på sektorniveau som de eneste to ud af elleve sektorer.

Svagt stigende renter i november

  • Renteniveauet var marginalt stigende i november. Overordnet set er det stadig forhandlingerne omkring en handelsaftale mellem USA og Kina, der er det største markedstema. De første udtalelser fra den nye ECB chef Christine Lagarde tyder på, at pengepolitikken forbliver uændret, men at der vil komme forøget pres for at få lempet finanspolitikken. Obligationsafkastene har været noget blandede i november, men overordnet set negative som følge af det stigende renteniveau.

Landespecifikke begivenheder prægede de nye obligationsmarkeder

  • De nye obligationsmarkeder blev lettere udfordret i november måned. Det var især landespecifikke begivenheder, der satte flere landes obligationer og valutaer under pres. Begge aktivklasser faldt ca. 0,5%. Argentina, der stadig lider under en potentiel gældsrestrukturering blev ramt hårdt med et lokalt indeks nede med 43%, mens obligationer i USD allerede var blevet ramt. Den nye ledelse med præsident Fernandez i spidsen træder til den 10/12 og der venter dem en svær tid. Chile, der normalt er det mest konservative land i Latinamerika, er fortsat ramt af uroligheder og folk på gaden, selvom det dog synes at have toppet. Desuden er udfordringerne i Libanon, Ecuador og Zambia stadig ikke løst. Olien steg en smule i november og understøttede flere af de olieproducerende lande.   

Små bevægelser i kreditspændene                

  • Kreditspændene på markedet for virksomhedsobligationer var stabile gennem november for markedet som helhed. Sektormæssigt og valutamæssigt var der heller ikke de store udsving. Markedet er afventende omkring en eventuel handelsaftale mellem USA og Kina.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.