Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

12.04.2022

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

Den væsentligste ændring er:

  • I afsnit 1 ”Særlige forbehold” er der tilføjet, at afdelingerne ikke må sælges til visse russiske og belarusiske statsborgere og fysiske personer samt andre enheder, hvor der er pålagt restriktioner.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.