Afkastoverblik januar 2021

12.02.2021

Nyheder

Amerikansk politik i fokus i januar

Der var naturlig fokus på amerikansk politik i januar efter demonstranters storm på Kongressen – USA’s svar på Christiansborg – i starten af året. Kongressens politikorps var slet ikke forberedte, og det endte bl.a. med fire dødsfald.  Horden var blevet opildnet af den nu tidligere amerikanske præsident Donald Trump, og det har resulteret i, at Repræsentanternes Hus har stemt for en rigsretssag mod ham. En domfældelse kræver dog 2/3 flertal i Senatet, hvor republikanere og demokrater p.t. har 50 pladser hver. Politiske kommentatorer ser det derfor som urealistisk, at rigsretssagen vil føre til domfældelse. Selve magtoverdragelsen den 20/1 forløb uden det store postyr – stærkt hjulpet af et taltstærkt politi og fraværet af Donald Trump. Den nye præsident, Joe Biden, har som lovet benyttet de første dage på at ændre på en række af de beslutninger, som Donald Trump havde truffet – herunder USA’s genindtræden i Paris-aftalen og WHO. Desuden er der stor opbakning til økonomien fra Bidens nye hjælpepakke og fra den nyudnævnte amerikanske finansminister, den tidligere centralbankchef Janet Yellen. Hun har hovedfokus på at redde økonomien og vil tage sig af gældsproblemerne senere.

Corona-pandemien har fået et stærkt tag i Europa

De europæiske økonomier står svagt – og samtidig er Europa bagud i forhold resten af af den industrialiserede verden, når det kommer til Corona-vaccinationer. Det giver bekymringer for yderligere forsinkelse i planerne for genåbning af de europæiske øknomier. Situationen kom tydeligt til udtryk i de senest offentliggjorte, fremadskuende konjunktur-barometre – hvor Europas tal ikke har samme positive momentum som i USA. Det er især tydeligt at se i tallene for service-erhvervene, der er hårdt ramt af nedlukninger. Det samme var tilfældet for forbrugertilliden – eksempelvis i Tyskland, hvor tallene pegede stærkt nedad i januar. BNP står til at falde 7,2% i Europa i 2020, mens der kun er udsigt til et fald på 3,4% i USA. Storbritannien er specielt hårdt ramt af  en smitsom mutation koblet med Brexit, og det er tydelig at se på tal for britisk økonomi, der forventes at falde hele 10% i 2020.

Usædvanlig armlægning på det amerikanske aktiemarked

Det amerikanske aktiemarked blev i januar skueplads for en usædvanlig armlægning. En gruppe private investorer gik til angreb på flere hedge-fonde, der har som forretning at spekulere i kursfald på aktier. Hedgefondene har typisk belånt deres salg af de pågældende aktier, og idet de private investorer havde held til at presse priserne op, vil hedgefondene typisk blive bedt om indfri deres gæld for at inddæmme tabsrisikoen. De blev på denne vis presset til at købe de solgte aktier tilbage og kom derved til at gøre yderligere skade på sig selv – også kaldt et ”short-squeeze”. Efter en tur i karussellen har en af de mest kendte hedgefonde på området meddelt, at de stopper for deres koncept med salg af ikke ejede aktier – alt imens handelsplatformene har forsøgt at dæmme op for den uhensigtmæssige og destabiliserende spekulation i selskaber, der er børsnoterede hos dem.

Markedsafkast

Optimismen, som havde præget  verdens aktiemarkeder siden foråret sidste år, fortsatte ind i januar. I slutningen af måneden blev vaccine-optimisme dog vendt til bekymringer for bl.a. mere smitsomme mutationer, som kan give anledning til yderligere og forlængede restriktioner – samt udskudte vacciner. Bekymringerne blev dog delvist modsvaret af en række regnskaber, der generelt overraskede positivt i forhold til det, finansanalytikerne havde frygtet som følge af Coronaudfordringerne. I USA fastholdt analytikerne bl.a., at indtjeningen kommer til at ligge højere i 2021 end i 2019 og ergo, at det tabte under krisen vil blive mere end hentet igen i løbet af indeværende år. USA og Kina står stærkt i den henseende, mens Europa har det sværere.

På det danske obligationsmarked startede året med let stigende renter. Ved udgangen af måneden udløb fristen for opsigelser af lån til april terminen. De ekstraordinære opsigelser blev i store træk som forventet. Realkredit Danmark overraskede dog igen med en mere aggressiv konverteringadfærd – ikke mindst i det 20-årige segment. Obligationsafkastene i januar har været blandede. Flexlånsobligationerne har generelt givet afkast tæt på 0 – uanset løbetid. For de konverterbare obligationers vedkommende, har de længere løbende lavtforrentede obligationer givet negative afkast, mens de højere forrentede obligationer typisk har givet positive afkast.

De stigende renter i USA spolerede en ellers positiv trend på de nye markeder fra slutningen af 2020. Med uændrede kreditspænd leverede de nye markeder i ekstern gæld og i valuta negative afkast. En stigende oliepris og generelt stigende råvarepriser understøttede ellers aktivklassen, mens Covid 19 og manglende turister stadig ramte mange af de lande, hvor turistindtægter er en stor del af disse landes økonomier. IMF er fortsat på banen, da flere af de udfordrede lande har måttet øge budgetunderskuddene og dermed gælden, hvilket har sat spørgsmålstegn ved flere landes tilbagebetalingsevne. Senest har Etiopien bedt om gældsforhandling med kreditorerne oveni en stribe andre mindre landes forhandlinger i slutningen af 2020. Der er dog fortsat interesse for aktivklassen, da alternativrenterne på de etablerede markeder er negative eller meget lave.      

Kreditspændene var stabile gennem januar – både i investment grade og high yield. De negative covid-19 nyheder og mange nyudstedelser har været modsvaret af ECB’s fortsatte opkøb og yderligere opkøb i aktivklassen fra investorerne. Olieprisen har været stigende, så energiselskabernes obligationer har generelt klaret sig godt, mens selskaber med direkte eksponering mod covid-19 nedlukninger har klaret sig dårligt, f.eks. lufthavne og flyselskaber.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.