Afkastoverblik – maj 2022

10.06.2022

Den stigende inflation og de stigende renter er fortsat et stort samtaleemne på de finansielle markeder. I USA steg renten i begyndelsen af måneden til det højeste niveau siden slutningen af 2018. Efterfølgende har renten justeret sig en kende som følge af mindre aggressive kommentarer fra centralbanken. I Europa og Danmark fortsætter rentestigningerne dog ufortrødent og vi skal helt tilbage til 2014 for at finde tilsvarende renteniveauer. Det ser fortsat ud til at være stigende råvarepriser, som får inflationen til at ligge på høje niveauer. Således steg råvarepriserne yderligere i maj – specielt drevet af stigende energipriser. Den faldende væksttendens over de seneste måneder har dog medført, at det opadgående pres på prisen på industrimetaller har været faldende.

Som bekendt har flere store byer i Kina været nedlukket grundet stigende smitte med coronavirus. Det har naturligvis påvirket aktiviteten i kinesisk økonomi negativt. Men det betyder også noget for den globale økonomi, når verdens andenstørste er udfordret. Men de seneste smittetal fra Kina er opløftende, og der rapporteres om faldende infektionstal. Det øger naturligvis muligheden for, at vi igen kan få hjulene i gang i økonomien i Kina.
Den igangværende inflation er et globalt fænomen og verdens centralbanker står da også i kø for bekæmpe denne, således at de negative økonomiske konsekvenser kan begrænses. De seneste tal viser, at 73,5% af verdens centralbanker nu har hævet renten 1 eller flere gange. Det er en ekstrem høj andel, som vi de seneste 30 år kun har oplevet 3 gange tidligere (se figur 1).

Figur 1: Andel af centralbanker som hæver renten


Kilde: NDR research

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.