Markedsudvikling – 2. kvt. 2023

17.07.2023

Centralbankerne var hurtige til at lægge låg på bank-uroen i marts måned, hvilket gav pæne stigninger i slutningen af 1. kvartal. Det fortsatte ind i 2. kvartal., hvor især aktier har nydt godt af den positive stemning. Det til trods for, at vi har fået markante rentestigninger i takt med, at centralbankerne fortsætter med at hæve renten.

Ser man på væksten i de forskellige lande rundt omkring i verden, er situationen fortsat, at industrien (produktion af varer) er præget af tilbagegang og faldende efterspørgsel, hvorimod servicedelen (detailhandel, hoteller, restauranter m.m.) fortsat nyder godt af stigende efterspørgsel og lav arbejdsløshed. Dog har de sidste par måneder også vist lidt svagere tendenser i servicedelen af økonomien.
Inflationstallene bliver ved med at falde tilbage, men det skyldes primært markante fald i energipriserne, imens kerneinflationen (ekskl. fødevarer- og energipriser) fortsat ligger langt over centralbankernes mål.

Historiske renteforhøjelser det seneste år og en høj inflation betyder, at vi fortsat ser en risiko for ”mørke skyer i horisonten”.
Lige nu ”skinner solen” og der er en positiv stemning på markederne. Det sker i forventning om, at centralbankerne har formået at dosere renteforhøjelserne lige tilpas til at økonomierne ”lander blødt” og at vi undgår en større økonomisk nedtur.

Figur 1: Udvikling i aktier og obligationer i 2023.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.