Midlertidig forhøjelse af indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger i Investeringsforeningen Jyske Invest

25.02.2022

Vi forhøjer midlertidigt de maksimale indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger i et antal afdelinger. Forhøjelsen sker på baggrund af den optrappede konflikt i Ukraine.
Du kan se ændringerne i de børsnoterede afdelinger i denne selskabsmeddelelse.

Følgende afdelinger/andelsklasser er ikke børsnoteret og fremgår derfor ikke af selskabsmeddelelsen:

*andelsklasse

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.