Beskatning ved afvikling af Jyske Invest Kinesiske Aktier KL og Jyske Invest Indiske Aktier KL

Vores beskrivelse af beskatning er ment som en generel information. I udgangspunktet er indholdet korrekt og ajourført, men vi kan ikke garantere, at indholdet dækker over alle tænkelige situationer. Vi opfordrer dig derfor til at søge individuel skatterådgivning.

Vi tager desuden forbehold for eventuelle fejl, mangler, ny skattelovgivning m.v.

Frie midler

Beskatning ved salg

Hvis beviserne sælges inden afviklingen er gennemført, bliver du/I beskattet som ved et salg af beviserne.

Du kan læse mere om beskatning på jyskeinvest.dk/skat/aktier.

Beskatning ved afvikling

Ved afviklingen deles udlodningen op i et udbytte og i en resterende del.

Udbyttet beskattes som aktieindkomst. I forbindelse med udbyttebetalingen indeholdes 27% i udbytteskat på dine vegne. Udbytteskatten indgår i den endelige skatteberegning hos dig som investor. Udbyttet er fortrykt på din opgørelse.

Der forventes kun udbetalt udbytte i Jyske Invest Indiske Aktier KL, idet der forventes 0,00 kr. i udbytte i Jyske Invest Kinesiske Aktier KL og 67,60 kr. i Jyske Invest Indiske Aktier KL. Se selskabsmeddelelse.

Den resterende del betragtes som salgssum, og gevinst og tab opgøres og beskattes på samme måde som ved et salg. Du kan læse mere om beskatning på jyskeinvest.dk/skat/aktier. Salgssummen registreres i Skattestyrelsens værdipapirsystem, som automatisk kan opgøre gevinst/tab på beviserne.

Aktier/beviser købt før d. 31.12.2005 eller tidligere - skattefri beholdning

Har du aktier/beviser, som er købt før den 31.12.2005 og hvis samlede værdi var under 136.000 (273.100 for ægtefæller), er gevinsterne skattefrie. Derimod er tab på aktierne/beviserne ikke fradragsberettiget. Et modtaget udbytte beskattes som aktieindkomst, selvom gevinsterne er skattefrie.

Pensionsmidler

  • Uanset om du sælger eller beholder beviserne til afviklingen er gennemført, beskattes gevinst og udbytte med 15,3% pensionsafkastskat.
  • Pensionsafkastskatten beregnes hvert år i december og betales i januar. Udregningen foretages af dit pengeinstitut. Du skal ikke selvangive noget i den sammenhæng.

Fra et selskab

Beskatning af udbytte

Hvis beviserne sælges inden afviklingen er gennemført, bliver selskabet beskattet som ved et salg af beviserne.

I kan læse mere om beskatning på https://jyskeinvest.dk/skat/aktier.

Beskatning ved afvikling

Ved afviklingen deles udlodningen op i et udbytte og i en resterende del.

Udbyttet indgår i selskabsindkomsten. I forbindelse med udbyttebetalingen indeholdes 22% i udbytteskat på selskabets vegne. Udbytteskatten er en forudbetalt skat, som modregnes i den endelige skatteberegning året efter.

Der forventes kun udbetalt udbytte i Jyske Invest Indiske Aktier KL, idet der forventes 0,00 kr. i udbytte i Jyske Invest Kinesiske Aktier KL og 67,60 kr. i Jyske Invest Indiske Aktier KL. Se selskabsmeddelelse.

Den resterende del betragtes som salgssum, og gevinst og tab opgøres og beskattes på samme måde som ved et salg. Du kan læse mere om beskatning på jyskeinvest.dk/skat/aktier.

Hvis selskabet har fremførte tab fra perioden 2002-2009 eller nettotabssaldo, kan disse tab alene anvendes til modregning i gevinst (den resterende del) og ikke i modtaget udbytte.

Børn og unge

Beskatning ved salg

Hvis beviserne sælges inden afviklingen er gennemført, bliver du/I beskattet som ved et salg af beviserne.

Du kan læse mere om beskatning på jyskeinvest.dk/skat/aktier.

Beskatning ved afvikling

Ved afviklingen deles udlodningen op i et udbytte og i en resterende del.

Der forventes kun udbetalt udbytte i Jyske Invest Indiske Aktier KL, idet der forventes 0,00 kr. i udbytte i Jyske Invest Kinesiske Aktier KL og 67,60 kr. i Jyske Invest Indiske Aktier KL. Se selskabsmeddelelse.

Den resterende del betragtes som salgssum, og gevinst og tab opgøres og beskattes på samme måde som ved et salg.

Beskatningen af udbytte og den resterende del afhænger af, om du har investeret for almindelig opsparing eller fra en børneopsparing. Du kan læse mere om beskatning på jyskeinvest.dk/skat/aktier.

Bor du i udlandet?

I det følgende kan du læse om skatten i Danmark, når du ikke er fuld skattepligtig til Danmark.

Du skal være opmærksom på, at du kan være skattepligtig af både udbyttet og avancen i det land, du bor i.

Beskatning ved salg

Hvis beviserne sælges inden afviklingen er gennemført, bliver du/I beskattet som ved et salg af beviserne.

Du kan læse mere om beskatning på jyskeinvest.dk/skat/aktier.

Beskatning ved likvidation

Ved afviklingen deles udlodningen op i et udbytte og i en resterende del.

Ved investering for frie midler og fra et selskab

Hvis du eller dit selskab ikke er fuld skattepligtig til Danmark beskattes udbyttet og den resterende del ikke i Danmark.

Selvom udbyttet ikke beskattes i Danmark, vil der være indeholdt 27% i udbytteskat, der kan tilbagesøges ved Skattestyrelsen.

Der forventes kun udbetalt udbytte i Jyske Invest Indiske Aktier KL, idet der forventes 0,00 kr. i udbytte i Jyske Invest Kinesiske Aktier KL og 67,60 kr. i Jyske Invest Indiske Aktier KL. Se selskabsmeddelelse.

Ved investering for pensionsmidler

Hvis du investerer for pensionsmidler, der beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven (PAL), er du ikke skattepligtig til Danmark af hverken udbytte eller den resterende del.

Ved investering gennem en aktiesparekonto

Hvis du har investeret gennem en aktiesparekonto, beskattes udbytte og den resterende del ikke i Danmark. Selvom udbyttet ikke beskattes i Danmark, vil der være afregnet 15% i skat, der kan tilbagesøges ved Skattestyrelsen.

Der forventes kun udbetalt udbytte i Jyske Invest Indiske Aktier KL, idet der forventes 0,00 kr. i udbytte i Jyske Invest Kinesiske Aktier KL og 67,60 kr. i Jyske Invest Indiske Aktier KL. Se selskabsmeddelelse.

Fra virksomhedsordningen

Du kan ikke investere i afdelingerne via virksomhedsordningen.

Dog kan du have investeret via en § 53A ordning. Uanset om du sælger eller beholder beviserne til afviklingen er gennemført indgår gevinst, tab og udbytte i afkastet på § 53A ordningen. Afkast på en § 53A ordning beskattes efter lagerprincippet og gevinst indgår i virksomhedsindkomsten, mens et evt. tab alene kan modregnes i senere års gevinster fra samme § 53A ordning.

Aktiesparekonto

  • Uanset om du sælger eller beholder beviserne til afviklingen er gennemført indgår gevinst, tab og udbytte i afkastet på aktiesparekontoen, der beskattes efter lagerprincippet.
  • Afkastet beskattes med 17%.
  • Hvis det samlede afkast på aktiesparekontoen er negativt, kan du modregne det i fremtidige gevinster fra kontoen.
  • Skatten beregnes af banken, hvor du har oprettet aktiesparekontoen. Du skal ikke selvangive noget i den sammenhæng.