EU-renteskattedirektivet

EU-renteskattedirektivet, som trådte i kraft pr. 1. juli 2005, har til formål at sikre en effektiv beskatning af privatpersoners renteindtægter, når renteindtægterne har form af grænseoverskridende rentebetalinger.

I hovedparten af EU-lande skal den betalende agent - typisk en bank - informere landets skattemyndigheder om, hvilke udenlandske fysiske personer, som de har udbetalt renter til.

Oplysninger om kategorisering af de enkelte afdelinger, samt renteandel af indre værdi er således kun relevant for investorer, der er skattepligtig i udlandet af afkast fra andele i Jyske Invest.

EU renteskat findes til og med 2018 på nedenstående link.
Aktuelle værdier på de angivne afdelinger kan indhentes ved at kontakte jyskeinvest@jyskeinvest.dk