Kurser pr. 19. maj 1993

Medlemmer, der har købt før 19. maj 1993, kan benytte børskursen pr. 19. maj 1993 som skattemæssig anskaffelseskurs. Valget kan træffes individuelt for hver enkelt afdeling.

Var anskaffelseskursen lavere end kursen den 19. maj 1993, bør kursen den 19. maj 1993 vælges som skattemæssig skæringskurs.

Var anskaffelseskursen for investeringsbeviserne højere end kursen den 19. maj 1993, bør anskaffelseskursen vælges.

De officielle børskurser pr. 19. maj 1993 for de aktuelle afdelinger er angivet i skemaet her:

Kurser pr. 19. maj 1993
Korte Obligationer 103,75
Obligationer, akkumulerende 130,00
Obligationer og Aktier 110,75
Indeksobligationer og Aktier, pension 126,75
Globale Aktier (tidl. afd. 3) 114,50
Globale Aktier (tidl. afd. 5) 120,25
Nye Aktiemarkeder (tidligere Højvækstmarkeder) 87,75

Vær dog opmærksom på, at du kan være omfattet af reglerne om anvendelse af syntetisk anskaffelsessum.