Guld - som investering

FAKTOR: Vækst - en nødvendighed for velstand?

Danmark er et af de rigeste lande i verden. Vækst fylder godt i den offentlige debat og vores nationaløkonomi, og vækst i BNP sammenlignes ofte med andre lande. Men hvorfor skal vi fortsat være oppe på dupperne og vækste, når vi har en rimelig velstand i Danmark?

Vigtigt med en god konkurrenceevne

Ifølge Tina W. Frandsen, chefanalytiker hos Jyske Markets i Jyske Bank, så er det altid godt at have et sammenligningsgrundlag, så vi kan holde os skarpe. Især den danske økonomi skal holde sig skarp, da vi har en lille og åben økonomi, som er afhængig af eksport. Hvis vi fremadrettet skal kunne afsætte varerne, så er det vigtigt med en god konkurrenceevne – og det hjælper et sammenligningsgrundlag med.

- En god konkurrenceevne gør, at et land hele tiden skal kunne flytte sig, da presset for at kunne yde ligger latent. Man overstår ikke at vækste en gang for alle tilføjer Torben M. Andersen, professor i Nationaløkonomi på Aarhus Universitet.

Er vi ovre finanskrisen?

Vi har endelig overstået Finanskrisen ifølge Tina W. Frandsen, og har oplevet den dybeste recession siden 1930’erne.  Vi har efterfølgende oplevet et opsving i økonomien, som dog er det svageste i efterkrigstiden. Et opsving, som trækker rundt på eftervirkningerne fra krisen – høj gæld og høj ledighed. Det sætter en dæmper på væksten fremadrettet og skaber derfor et relativt svagt opsving.


Bliver Danmark indhentet?

Danmark gør det rimelig godt. Hvis vi kigger på den gennemsnitlige indkomst sammenlignet med for 20-25 år siden, er afstanden til USA næsten den samme.

De nye lande på den globale økonomiske scene – såsom Kina – har i mange år haft et meget lavt niveau. Men de er nu ved at få fart på, og er ved at indhente os ifølge Torben M. Andersen.

Men niveauet flytter sig konstant, så det er hele tiden en udfordring for en økonomi at kunne følge med. Og der er mange lande, som længe har ligget på et pænt niveau og pludselig er deres kurve vendt.

FAKTOR: Vækst - velstand

Den italienske økonomi

Et godt eksempel på hvor svært det kan være at følge med er Italien. Italien er ifølge Tina Winther Frandsen ved at blive hægtet af efter en periode med lav vækst. Landet trækker rundt på en tung gældsbyrde, som hæmmer dem. Samtidig har de et ineffektivt politisk system, en ineffektiv centraladministration og nogle rammevilkår for virksomhederne som er meget besværlige. Alt det samlet set fungerer som en stopklods for italienerne og deres vækst, og det resulterer i højere ledighed – især for de unge. Italien kan derfor på grund af den økonomiske situation risikere at tabe en hel generation på gulvet, da de unge ikke ser nogen fremtid i Italien og forlader landet.

Skal vi fokusere på væksten fremadrettet?

Hvis vi kigger på det store billede og skuer ud i fremtiden, så er begge økonomer fortrøstningsfulde både for Danmark og for verdensøkonomien.

Vi er ude af finanskrisen, selvom den har været både lang og dyb. Beskæftigelsen har udviklet sig flot, og vi er ifølge Torben M Andersen tæt på det niveau, som økonomien kan bære.

Samlet set er Tina Winther Frandsen også fortrøstningsfuld. Hun mener, at vi er på vej fremad både i den danske økonomi og verdensøkonomien, selvom vi har en lavere vækst end ønsket – men tingene bevæger sig i den rigtige retning.

Læs mere om vækst

Ræson.dk, 2012: Virkeligheden indhenter Sverige

Ræson.dk, 2011: Vækst er ikke løsningen på alt

djøfbladet.dk, januar 2015: Japan - miraklet der gik i stå

Danmarks Statistik: Fortsat økonomisk fremgang, 29. maj 2015

Global Finance Magazine: The richest countries in the world