107,90

Indre værdi
20.09.2019

-0,07%

Ændring

Profilen

Afdelingens midler vil fortrinsvist blive investeret i obligationer udstedt af eller garanterede af den danske stat eller danske realkreditinstitutter. Der kan i mindre udstrækning investeres i udenlandske statsobligationer med en høj kreditværdighed, og som er denomineret i EUR. Investeringer i udenlandske obligationsinvesteringer vil som udgangspunkt blive valutakurssikret overfor DKK.

Formålet med porteføljestyringen er på sigt mindst at give et afkast, som følger markedsudviklingen – målt ved et sammenligneligt benchmarkafkast.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

Nordea Constant Maturity 5Year Government Bond Idx

Benchmark har været gældende siden: 01.01.2012

Fakta

25.03.2011
DK0060293298
Ja
Nej
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Danske obligationer
30.08.2019
684.370.000 DKK
24260526