Vores investeringsfilosofi

Vi tror på, at disciplin og samarbejde omkring vores investeringer giver det bedste udgangspunkt for at skabe gode afkast til vores investorer. 

Vi arbejder ud fra:

  • Aktiv forvaltning
  • Teamsamarbejde
  • Processer i system

Læs hele vores investeringsfilosofi


Strategi og filosofi for aktivklasserne

Vi kombinerer facts med sund fornuft – og vi kombinerer teamwork og mange års erfaring, når vi leder efter de bedste investeringer.

Strategi for aktier

Vi har hovedsagligt fokus på realkreditobligationer, som historisk set har givet et merafkast i forhold til statsobligationer.

Strategi for obligationer

Udvælgelsen af lande, valutaer og obligationer på de nye markeder, skal generere afdelingernes afkast.

Strategi for emerging obligationer

Vi kigger efter det gode selskab og den gode obligation, og lægger stor vægt på datakvaliteten, for at sikre stabilitet, robusthed og tillid.

Strategi for virksomhedsobligationer

Vores faste beslutningsprocesser sikrer en systematik i beslutningerne og mindsker risikoen for, at beslutningerne alene ”drives” af markedspsykologien.

Strategi for blandede afdelinger