102,51

Indre værdi
20.09.2019

0,04%

Ændring

Profilen

Afdelingen skal fortrinsvis investere i en portefølje af højtforrentede obligationer udstedt af virksomheder. Hovedparten af afdelingens midler vil blive investeret i obligationer med en rating under investmentgrade. Obligationerne er forbundet med en høj kreditrisiko. Investeringer i udenlandsk valuta vil som udgangspunkt blive valutakurssikret overfor DKK.

Jyske Invest Fund Management A/S har indgået aftale med GES Investment Services Danmark A/S (herefter GES) om screening af afdelingens investeringer. Jyske Invest Fund Management A/S træffer på grundlag af GES' screening beslutning om investering af afdelingens midler.

Screeningen er primært baseret på GES Global Ethical Standard. Dette værktøj frascreener selskaber, hvor det kan dokumenteres, at de driver forretning på en måde, der krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende miljø, menneskerettigheder og forretningsetik.

Afdelingen investerer ikke i selskaber, der udfører eftersøgning, udvinding og raffinering af fossile brændstoffer (kul, olie og gas) (grænseværdi 5% af omsætningen). Dette gælder også forsyningsselskaber, hvor mere end 5% af produktionen er baseret på fossile brændstoffer. Ligeledes fravælges selskaber, hvis primære aktivitet er levering af udstyr og services til selskaber involveret i fossile brændstoffer (grænseværdi 50% af omsætning).

Herudover foretages en GES Controversial screening, som sikrer, at afdelingen ikke investerer i obligationer fra selskaber, der producerer eller distribuerer våben, alkohol, tobak, spil eller voksenunderholdning. Obligationer fra selskaber, hvor distribution af våben, alkohol, tobak, spil eller voksenunderholdning udgør op til 5% af omsætningen kan dog indgå i afdelingen. Herudover tages der forbehold for manglende identifikation såfremt andelen af produktion udgør under 1% af omsætningen.

Formålet med porteføljestyringen er på sigt mindst at opnå et afkast, som følger markedsudviklingen – målt ved et sammenligneligt benchmarkafkast.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

ICE BofAML Blended High Yield bonds (Hedged DKK)

Benchmark har været gældende siden: 12.10.2016

Fakta

30.11.2016
DK0060762466
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Virksomhedsobligationer
30.08.2019
492.145.000 DKK
24260526