100,14

Indre værdi
18.10.2019

-0,05%

Ændring
Data er p.t. ikke tilgængelige

Profilen

Afdelingens midler investeres i en portefølje af obligationer udstedt af virksomheder. Hovedparten af afdelingens formue vil blive investeret i obligationer, der er denomineret i EUR og som har en investmentgrade rating. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Investeringerne i udenlandsk valuta vil blive valutakurssikret overfor DKK.
Formålet med porteføljestyringen er på sigt mindst at give et afkast, som følger markedsudviklingen i det globale marked for højtratede virksomhedsobligationer.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

[Plugin:benchmark compute="once"]

Benchmark har været gældende siden: [Plugin:benchmarkLastChanged compute="once"]

Fakta

10.10.2019
DK0061149119
Ja
Nej
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Virksomhedsobligationer
DKK
24260526