Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

22.03.2019

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • I afsnit 10.1.2 Beskatning af investorerne er der indsat en beskrivelse af beskatningen for midler på aktiesparekontoen
  • I afsnit 29 Bestyrelsen er Steen Ørgaard Konradsen afgået som bestyrelsesmedlem og erstattet af Bjarne Staael
  • Afsnit 36 Forventet finanskalender er opdateret
  • Risikoindikatoren er ændret fra 5 til 6 i Jyske Invest USA Aktier KL

Læs prospektet under Materiale

Se selskabsmeddelelse

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.