196,56

Indre værdi
20.09.2019

0,69%

Ændring

Profilen

Afdelingens midler skal fortrinsvis investere i en aktieportefølje sammensat af selskaber med hjemsted eller som har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) i Fjernøsten, excl. Japan, eller som indgår i afdelingens benchmark. Selskaberne er spredt på flere lande og sektorer.

Formålet med porteføljestyringen er på sigt mindst at give et afkast som følger markedsudviklingen på de fjernøstlige aktiemarkeder.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

MSCI All Country Asia ex Japan Net Total Return

Benchmark har været gældende siden: 01.01.2005

Fakta

12.03.1998
DK0010240431
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Regionsspecifikke aktier
30.08.2019
227.878.000 DKK
24260526