142,13

Indre værdi
20.09.2019

0,18%

Ændring

Profilen

Afdelingen skal fortrinsvis investere i en globalt sammensat aktie- og obligationsportefølje. Selskaberne i aktiedelen er spredt på flere forskellige regioner, lande og sektorer. Porteføljen består primært af aktier i store og mellemstore virksomheder. Obligationerne vil primært være danske fast eller variabelt forrentede obligationer, men udenlandske obligationer kan også indgå.

Formålet med porteføljestyringen er på sigt mindst at give et afkast som følger markedsudviklingen på de globale aktiemarkeder og danske obligationsmarkeder.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

60% MSCI All Country World Net Total Return
40% Nordea Constant Maturity 5Year Government Bond Idx

Benchmark har været gældende siden: 01.01.2012

Fakta

07.06.1988
DK0010106384
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Blandet
30.08.2019
126.015.000 DKK
24260526