253,71

Indre værdi
20.09.2019

0,50%

Ændring

Profilen

Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en aktieportefølje sammensat af selskaber med hjemsted eller som har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) i et land, som er inde i eller på vej mod en industrialisering, eller som indgår i afdelingens benchmark. Der investeres typisk i aktier fra Asien, Latinamerika, Afrika og Østeuropa.

Selskaberne er spredt på flere regioner, lande og sektorer.

Formålet med porteføljestyringen er på sigt mindst at give et afkast som følger markedsudviklingen på de nye aktiemarkeder.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

MSCI Emerging Markets Net Total Return

Benchmark har været gældende siden: 01.02.2001

Fakta

30.04.1990
DK0010149863
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Regionsspecifikke aktier
30.08.2019
2.035.494.000 DKK
24260526