Central investorinformation

Central investorinformation er en kort beskrivelse af den enkelte afdeling. Dokumentet beskriver bl.a. investeringspolitik, risikoprofil og omkostninger. En slags varedeklaration for afdelinger i investeringsforeninger (UCITS) og for de afdelinger i kapitalforeninger, som har tilladelse til at markedsføre sig til detailinvestorer. Hensigten er, at investorer skal kunne sammenligne på tværs af EU. Derfor er der faste krav til indholdet og udformningen af dokumenterne, så de fremstår så ens som muligt.