Bestyrelsen i Jyske Invest

 Hans Frimor

Hans Frimor

Bestyrelsesformand, Professor
Født:1964

Valgperiode udløber: 2019

Hans Frimor har været bestyrelsesmedlem siden marts 2011, næstformand siden marts 2013 og bestyrelsesformand siden marts 2015. 

Hans Frimor er uddannet cand.merc. i finansiering og regnskab. Derudover har han en ph.d. i økonomi. Hans Frimor er professor ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi ved Syddansk Universitet i Odense. I perioden 1995 – 2017 var Hans Frimor ansat ved Copenhagen Business School, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet samt ved University of Florida. Derudover har han i 17 år været officer af reserven.


 Jane Soli Preuthun

Jane Soli Preuthun

Næstformand, Investeringschef
Født:1960

Valgperiode udløber: 2019

Soli Preuthun har været bestyrelsesmedlem siden marts 2012 og næstformand siden marts 2015.

Soli Preuthun er oprindelig bankuddannet i Henriques Bank A/S. Derefter uddannede hun sig til cand.polit og arbejdede i en årrække som økonom ved Bjørnskov og Co. I 1997 blev hun ansat ved i DIP (Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse), først som porteføljeforvalter og siden 2001 som investeringschef. Fra 2012-16 var Soli Preuthun investeringsdirektør/underdirektør i Bank Pension. Siden oktober 2016 har hun været investeringschef i Lærerstandens Brandforsikring.


 Steen Ørgaard Konradsen

Steen Ørgaard Konradsen

Bestyrelsesmedlem, Direktør
Født:1948

Valgperiode udløber: 2019

Steen Konradsen har været bestyrelsesmedlem siden 2001 (suppleant) og fra 2002 fuldgyldigt medlem.

Steen Konradsen der er uddannet el-ingeniør, tilbragte nogle år i udlandet for ASEA A/S efter endt uddannelse. I 1981 grundlagde han Arepa A/S, der er en virksomhed der har specialiseret sig i skadeservice. Firmaet er i dag afhændet, men Steen Konradsen virker fortsat som formand.


 Bo Sandemann Rasmussen

Bo Sandemann Rasmussen

Bestyrelsesmedlem
Født:1960

Valgperiode udløber: 2019

Bo Sandemann Rasmussen har været bestyrelsesmedlem siden marts 2015.

Bo Sandemann Rasmussen er uddannet økonom og har en M.Sc. (Econ) fra London School of Economics og en Ph.D. i økonomi fra Aarhus Universitet. Siden 2003 har han været ansat som professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. I perioden 2005-2015 var Bo Sandemann Rasmussen uafhængigt ekspertmedlem af Konkurrencerådet, og har siden 2013 været bestyrelsesmedlem i Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).